RÄTTSLIGT MEDDELANDE

REDAKTÖR

Denna webbplats publiceras av:
Tjejzonen
Öregrundsgatan 12
11559 Stockholm - Sweden
E-post:

Publikationschef är
I enlighet med den franska dataskyddslagen "Loi Informatique et Libertés (art. 34 i lagen " Informatique et Libertés" av den 6 januari 1978) har du rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta dig behandling av personuppgifter och användning av dessa i marknadsföringssyfte.
Informationen lagras i vår databas för strikt intern användning Tjejzonen.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta:
Tjejzonen
Öregrundsgatan 12
11559 Stockholm - Sweden
E-post:

HOSTING

Denna webbplats hanteras uteslutande på datacenter i Europa (Irland och Tyskland) av företaget Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

All personlig information behandlas som strikt konfidentiell och har två krypteringsnivåer.
Företaget, iRaiser, strävar efter att säkerställa högsta säkerhetsnivå för alla sina lösningar.